loader image
Τηλ.: 210 2771812, 698 6669787
Email: info@euniki.gr

Οι υπηρεσίες μας

Αρχική   /   Υπηρεσίες

Η «Ευνίκη» παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας τόσο σε ενήλικες όσο & παιδιά.

Επιπρόσθετα, το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας «Ευνίκη» λειτουργεί ως φορέας ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης οργανώνοντας δραστηριότητες με στόχο την προαγωγή και βελτίωση της ψυχικής υγείας ατόμου και της οικογένειας.

Οικογενειακή
Θεραπεία

Κάθε οικογένεια είναι μοναδική και έχει τους δικούς της κανόνες και όρια, τη δική της ιστορία και τις δικές της ξεχωριστές ανάγκες. Η οικογένεια αναπτύσσεται, εξελίσσεται και διέρχεται από κρίσιμες περιόδους κατά τις οποίες οι νέες συνθήκες απαιτούν να υπάρξει αλλαγή στους τρόπους με τους οποίους τα μέλη της σκέφτονται, αισθάνονται ή σχετίζονται μεταξύ τους.

Η οικογενειακή θεραπεία αποτελεί μία πολυεπίπεδη θεραπευτική προσέγγιση που εστιάζει στις σχέσεις των μελών που απαρτίζουν την οικογένεια αντιμετωπίζοντας την ως σύστημα όπου αξιοποιούνται όλα τα μέλη της.

Η θεραπευτική διαδικασία εστιάζει στις σχέσεις μεταξύ των μελών της και προσπαθεί να την βοηθήσει να αναγνωρίσει τους τρόπους με τους οποίους τα ατομικά προβλήματα προκαλούνται και διατηρούνται, να διερευνήσει ανάγκες των μελών της και να προτείνει νέους πιο λειτουργικούς τρόπους για να σχετίζονται μεταξύ τους.

Συµβουλευτική
γονέων

Η πιο σημαντική και ουσιαστική ευθύνη που αναλαμβάνει ένα άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του είναι η ευθύνη για την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών του.

Η συμβουλευτική γονέων έχει ως στόχο να βοηθήσει τους γονείς στον γονεϊκό τους ρόλο και να ενισχύσει την ποιότητα της σχέσης γονέα – παιδιού και τη συνεργασία μεταξύ τους.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που το ίδιο το παιδί παρακολουθεί συνεδρίες ατομικής ψυχοθεραπείας, η συμβουλευτική γονέων θεωρείται αναγκαία στοχεύοντας στην ύπαρξη μιας από κοινού προσπάθειας σχετικά με την πρόοδο της ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής κατάστασης του παιδιού και ως εκ τούτου της συμπεριφοράς του.

Θεραπεία Ζεύγους

Κατά τη διάρκεια της σχέσης ενός ζευγαριού συχνά προκύπτουν εντάσεις, δυσκολίες και αδιέξοδα, σαν αποτέλεσμα των προκλήσεων σε κάθε φάση του κύκλου ζωής, των απροσδόκητων και τραυματικών γεγονότων, αλλά και των δυσλειτουργικών τρόπων επικοινωνίας και σχετίζεσθαι, που το κάθε μέλος «κουβαλάει» από το παρελθόν.

Στόχος της θεραπείας ζεύγους είναι η υποστήριξη του ζευγαριού στη συν-δημιουργία ενός στενού συναισθηματικού δεσμού που βασίζεται στην ασφάλεια και την αποδοχή, ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτητικές συνθήκες της ζωής σήμερα.

Γενικά, η θεραπευτική διαδικασία περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την αναγνώριση των μοτίβων αρνητικής αλληλεπίδρασης, την αύξηση των θετικών σημείων στη σχέση και την εκμάθηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, μέσα από τη θεραπεία ζεύγους, τα μέλη του ζευγαριού νοηματοδοτούν την εμπειρία της σχέσης τους και καλούνται να συν-κατασκευάσουν μία κοινά αποδεκτή ιστορία για αυτή.

Ατομική Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

Η ατομική ψυχοθεραπεία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών που επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής του ενήλικα, είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων, όσον αφορά τις προσωπικές επιλογές του, την επαγγελματική λειτουργικότητα και απόδοση και την σωματική και πνευματική του υγεία.

Στα πλαίσια της θεραπείας, το άτομο κατανοεί και αναγνωρίζει τα συμπτώματά του και μαθαίνει να τα διαχειρίζεται πιο συνειδητά και αποτελεσματικά.

Ατοµική Ψυχοθεραπεία παιδιού & εφήβου

Η ψυχοθεραπεία παρέχει στα παιδιά ένα ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν την πραγματικότητα και τις εμπειρίες της ζωής τους και να διευκολυνθούν στην ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη.

Συνήθη θέματα που τα παιδιά μπορούν να επεξεργαστούν είναι συναισθηματικές δυσκολίες, κοινωνικές δυσκολίες, δυσκολίες στη σχολική προσαρμογή, προβλήματα συμπεριφοράς, χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, διαταραχές φάσματος αυτισμού, επιθετικότητα, άγχος αποχωρισμού, απώλεια, φοβίες, διαζύγιο γονέων και ψυχοσωματικά προβλήματα.

Κατά τη ψυχοθεραπευτική διαδικασία το παιδί –  έφηβος έχει τη δυνατότητα να εκφράσει με ποικίλους τρόπους τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, να διερευνήσει εναλλακτικές, να επεξεργαστεί τρόπους επίλυσης τυχόν προβλημάτων και να ανακουφιστεί.

Στην Ευνίκη υπάρχει η δυνατότητα για ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων μέσω του ΕΟΠΥΥ.

Σε πρώτο στάδιο προγραμματίζετε ραντεβού είτε σε δημόσιο φορέα που εξυπηρετεί την περιοχή κατοικίας σας, ο οποίος διαθέτει παιδοψυχίατρο είτε σε ιδιώτη παιδοψυχίατρο πιστοποιημένο στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ.

Σε συνέχεια του προγραμματισμένου ραντεβού σας, ο γιατρός υποβάλλει μια αίτηση προκειμένου να πάρετε ένα παραπεμπτικό χαρτί- γνωμάτευση που αναφέρει τη διάγνωση, τον αριθμό των θεραπειών καθώς και το διάστημα. Δεν χρειάζεται πλέον να περάσετε από ελεγκτή γιατρό καθώς η έγκριση έρχεται ηλεκτρονικά στον γιατρό που θα επισκεφτείτε για να πάρετε την γνωμάτευση.

Κατόπιν, οι θεραπείες που αναγράφονται στη γνωμάτευση μπορούν να πραγματοποιηθούν στο κέντρο μας και να σας ετοιμάσουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αποζημίωση ειδικών κι ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Τεστ Επαγγελματικού προσανατολισμού

Μια από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις της ζωής του ανθρώπου είναι η κατάλληλη επιλογή σπουδών και επαγγέλματος.  Γι’ αυτό το κέντρο συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας «Ευνίκη» δημιούργησε ένα πακέτο που αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Το πακέτο περιλαμβάνει το πλέον αξιόπιστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Horizon, που στηρίζεται σε ισχυρές επιστημονικές βάσεις, και βοηθά στην επιλογή της κατάλληλης ομάδας προσανατολισμού, στην συμπλήρωση του μηχανογραφικού, αλλά και στην καλύτερη δυνατή επιλογή σπουδών και επαγγέλματος. Επίσης, περιλαμβάνει δύο συνεδρίες με ψυχολόγο – σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού ο οποίος αναλύει και εξηγεί τα δεδομένα που προέκυψαν από το τεστ.

Κατόπιν, παρουσιάζει με κατανοητό τρόπο τις επαγγελματικές επιλογές που ταιριάζουν στις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα του νέου, ενώ παρέχει πληροφόρηση για τα προτεινόμενα επαγγέλματα και σχολές αναλύοντας παράλληλα τις προοπτικές της κάθε επαγγελματικής κατηγορίας στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να μας καλέσετε.

Συνεδρίες εξ αποστάσεως

Αξιοποιώντας το διαδίκτυο και τις δυνατότητες που αυτό μας παρέχει, υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριών εξ αποστάσεως. 

Η εξ αποστάσεως ψυχοθεραπευτική διαδικασία μέσω ηλεκτρονικών μέσων (skype, zoom) είναι ίδια σε πολύ μεγάλο βαθμό με την κατ’ ιδίαν συνεδρία και είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι τα αποτελέσματα των συνεδριών αυτών είναι ίδια με εκείνα της δια ζώσης συνεδρίας. Τηρείται η ίδια θεραπευτική διαδικασία και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα δεοντολογίας. 

Άτομα τα οποία ζουν σε ξένη χώρα και επιθυμούν να διεξάγουν συνεδρίες στη μητρική τους γλώσσα, άτομα τα οποία εξαιτίας κάποιου προβλήματος υγείας δυσκολεύονται να μετακινηθούν, άτομα τα οποία διαβιούν σε απομακρυσμένες περιοχές (επαρχία, νησιά) μπορούν να ωφεληθούν από εξ αποστάσεως συνεδρία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ό,τι χρειαστείτε!